Ga naar de inhoud

Procesbegeleiding

Elk proces begint met onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Als we weten welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, gaan we op zoek naar een passende kandidaat. Wij begeleiden elke werknemer om zo zelfstandig mogelijk goed werk te leveren. Maar het is belangrijk dat hij of zij ook een aanspreekpunt (co-worker) heeft in het bedrijf. Iemand die een oogje in het zeil houdt en de werknemer helpt (reactief en proactief) wanneer dat nodig is. Gedurende het hele proces ontzorgt PSW Werk de werkgever zo veel mogelijk. Naast begeleiding van de werknemer en de ondersteuning van de co-worker verzorgen we het papierwerk.

Financiering

Afhankelijk van de werkzaamheden, mogelijkheden en loonwaarde van de werknemer stelt de werkgever een contract op. Cliënten van PSW Werk maken gebruik van verschillende (financiële) regelingen, zoals: WMO, Participatiewet, Jeugdwet, WLZ, UWV (zie ook participatieladder).

Werkgevers kunnen daarnaast een beroep doen op verschillende regelingen zoals loondispensaties en subsidies. PSW Werk kan adviseren en ondersteunen in financieringsvraagstukken.