Ga naar de inhoud

Vormen van begeleid werken

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen met passende ondersteuning een waardevolle bijdrage leveren aan een organisatie. PSW Werk biedt die ondersteuning. We kijken naar wat iemand kan en in welke mate iemand zelfstandig kan werken. Dat varieert van een betaalde baan met begeleiding tot begeleid werken in een groep. Medewerkers kunnen verschillende werkzaamheden uitvoeren: ondersteunende taken in horeca, zorg of onderwijs, montage-, assemblage- en/of inpakwerkzaamheden, magazijnwerk, etc. Sommige medewerkers hebben een bepaalde ‘loonwaarde’ en krijgen een (aanvullend) salaris van de werkgever. In andere gevallen werken de werknemers op vrijwillige basis.

Diversiteit van mensen

Iedereen is anders. Mensen kunnen om verschillende redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking kan een oorzaak zijn, maar ook langdurige werkloosheid kan de afstand vergroten. Wij ondersteunen werkzoekenden en werkgevers zodat we samen die afstand kunnen overbruggen. Om een cliënt op maat te ondersteunen en om hem of haar bij het juiste bedrijf te plaatsen, gebruiken we de participatieladder. De participatieladder omvat alle vormen van dagbesteding: van belevingsgerichte dagbesteding in een activiteitencentrum tot een betaalde baan in een regulier bedrijf. De participatieladder gaat uit van de diversiteit van mensen én van de individuele ontwikkeling. Waar iemand op een bepaald moment (meestal in het begin) redelijk intensief begeleid wordt, kan op een ander moment minder begeleiding nodig zijn. Het doel is dat een medewerker groeit in de mate van zelfstandigheid.