Ga naar de inhoud

Werkvormen

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen met passende ondersteuning een waardevolle bijdrage leveren een organisatie. Wij hanteren de participatieladder. Deze geeft aan in welke mate iemand zelfstandig kan werken. Daarmee kunnen we gemakkelijk op- en afschalen. Het varieert van een betaalde baan met begeleiding tot een beschutte werkplek met groepsbegeleiding. Werknemers kunnen allerlei werkzaamheden doen. We kijken goed naar wat iemand kan en luisteren naar wat iemand wil. Sommige werknemers hebben een bepaalde ‘loonwaarde’ en krijgen een (aanvullend) salaris vanuit de werkgever. In andere gevallen werken de werknemers op vrijwillige basis.

Op weg naar werk

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam de stap te laten zetten naar arbeid, is soms een voortraject nodig. Daarom werken we met WerkLeerCentra en trainingsteams. Hier bieden we scholings- en trainingstrajecten op maat. Ook kan er een arbeidsinteressetest of een INVRA- of MELBA-onderzoek worden afgenomen. De WerkLeerCentra werken vanuit en samen met diverse bedrijven uit verschillende branches. Bij deze bedrijven kunnen medewerkers samen met een trainer werkervaring opdoen. Ieder individueel traject bestaat uit drie fasen: onderzoek en beeldvorming, training en doorstroom naar een reguliere werkplek.