Ga naar de inhoud

Visie

Dat iedereen een volwaardige plaats in de samenleving verdient is voor ons geen doel, maar het uitgangspunt. Een passende werkplek is daarbij van groot belang. Daarmee kan iedereen een waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig. Die bieden wij graag waar, wanneer en op welke manier dat voor die individuele werknemer nodig is. Ons doel is dat onze mensen zo zelfstandig mogelijk werken.

 

PSW Werk hanteert daarbij de participatieladder, die aangeeft in welke mate iemand zelfstandig kan werken.

Participatieladder

De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden.

De plek op de participatieladder geeft aan in welke mate iemand zelfstandig kan werken. Aan het begin van elk traject brengen we in kaart op welke trede iemand op dat moment functioneert. Dat gegeven is niet statisch. Het doel is om de mensen die wij begeleiden zo hoog mogelijk te laten klimmen op de ladder. PSW Werk begeleidt mensen die op de vier treden van de participatieladder staan waarop sprake is van werk èn van ondersteuning. Mensen die gebruik maken van arbeidsmatige of activerende dagbesteding krijgen begeleiding van PSW.