Werkvormen

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen met passende ondersteuning een waardevolle bijdrage leveren een een bedrijf. Wij bieden die ondersteuning en coördineren het hele traject. Wij hanteren de participatieladder. Deze geeft aan in welke mate iemand zelfstandig kan werken. Daarmee kunnen we gemakkelijk op- en afschalen. Het varieert van een betaalde baan met begeleiding tot begeleid werken in een groep op dagbesteding. Werknemers kunnen verschillende werkzaamheden doen: magazijnwerk, taken in horeca, zorg, onderwijs, montage-, assemblage- en/of inpakwerkzaamheden. Sommige werknemers hebben een bepaalde ‘loonwaarde’ en krijgen een (aanvullend) salaris vanuit de werkgever. In andere gevallen werken de werknemers op vrijwillige basis.

Op weg naar werk

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam de stap te laten zetten naar arbeid, is soms in het voortraject extra begeleiding nodig. Daarom werken we met WerkLeerCentra. Hier bieden we scholings- en trainingstrajecten op maat. Ook kan er een arbeidsinteressetest of een INVRA- of MELBA-onderzoek worden afgenomen. Het doel is cliënten zo goed mogelijk te laten functioneren op hun (toekomstige) werkplek. De WerkLeerCentra werken vanuit en samen met diverse bedrijven uit verschillende branches. Bij deze bedrijven kunnen cliënten samen met een trainer werkervaring opdoen. Ieder individueel traject met vooraf bepaalde leerdoelen bestaat uit drie fasen: onderzoek en beeldvorming, training en doorstroom naar een reguliere werkplek.

Neem contact met mij op:

Wil je weten wat PSW Werk voor jou kan doen? Vul dan je naam en telefoonnummer of e-mailadres in. Wij nemen dan snel contact met je op.